மே 17 இயக்கம் அழைக்கிறது..தமிழர்களாய் கூடுவோம் மெரினாவில் மார்ச் 18 அன்றுசாதி மதம் கட்சி என அனைத்து பிரிவினைகளையும் களைந்து தமிழராக ஒன்று கூடுவோம்.... இப்போதாவது...

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails