உலக தமிழ் மாநாடு தேவையா?

ஈழத்தில் நம் மக்கள் குண்டுகளாலும்,பட்டினியாலும் கொல்லப்பட்டபோது வேடிக்கை பார்த்துக்கொண்டு இருந்த நமக்கு உலக தமிழ் மாநாடு தேவையா?


No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails