தமிழ் தேசியம் திருவேங்கடம் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன்


வல்லையில ்உதித்த சூரியப் புதல்வனே வருவாயா மீண்டும் ??..........அனாதையாய ்நிற்கிறோம் வருவாயா??... ..நீதந்த வீரம் நிலையாய் நிற்கிறதே எம்மில் ! தலைமைக்கு நீ வேண்டும் வருவாயா ??... ..துரோகங்கள் நிரந்தரம் -அல்ல உந்தந் தமிழ்ச் சேனை நாங்கள் நிரந்தரம் !!நிலையான தமிழீழம் நாம் காண நீ வேண்டும் தலைவன ேவந்து விடு..

2 comments:

 1. MANAM ALIVELIYADA EELLA TAMILANUKUM ULAGA TAMILAREKUM...... INI VARUPUREKALUME ORE PRABAHKARAN ALLADE....AREYIRUM PRABAHKAHRAN VARUVAN, ORUAGUVAN, MALARUVAN, UDEYASURIAN POLE UDIPAN.............

  FIRST TO BE BLOW OFFFF MOTHER FUCKERS.....

  1.RAJAPAKSE
  2.GOTABAYE
  3.BASIL
  4.FONSEKA
  5.SONIA
  6.KARUNANIDHI
  7.MAN MOHAN SINGH
  8.BAN KI MOON
  9.VIJAY NAMBIAR

  10. ALL MOTHER FUCKERS INDIANS, TAMILS FROM TAMILNADU, ALL MOTHER FUCKER SINHALLESE.....

  IT IS A BURNING SPELL AND VENGEANCE BLOOD FOR BLOOD, LIVE FOR LIVE THAT RUNNING INTO EVERY MANAM ULLA TAMILANS VEINS , MIND, SOUL , HEART , BREATH.........

  TAMIL MAKKAL KURAL I AM NOT FEAR TO AIR SUCH A STATEMENT IN INTERNATIONAL STAGE FOR I DEFEND WHAT WAS STATED IN UNITED NATION HUMAN RIGHTS CHARTER... "

  Article 1.
  •All human beings are born free and equal in dignity and rights.They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
  ^ Top
  Article 2.
  •Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty

  SO WHOEVER NEGLECT , IGNORE OR FAILED TO UPHOLD THIS PRINCIPAL AGAINST ANY MINORITY PEOPLE IN ANY PART OF THIS WORLD SHOULD BRING TO REVOLUTION TRIBUNAL AND TRIAL THEM IN THE ACT OF WAR CRIME, SO AS A INTERNATIONAL CITIZEN I NAMED IN FIRST LINE EVIL ASSOCIATES COUNTRY THAT KILLED LTTE FREEDOM FIGHTERS AND INNOCENT TAMIL EELA MAKAL BY SUPORTING MOTHER FUCKER SLGO

  1. INDIA 2. USA 3. CHINA 4. BRITAIN 5. PAKISTAN. 6.ISREAL 7. UNITED NATION .

  ReplyDelete
 2. To all mother fucker indian , tamils from tamilnadu and sinhalese mother fucker evil produced morons , here is my facts of truth with ground evidence why i call this three races in such condemmn and disgusting words.

  1. PRACTISE OF MOTHER FUCKER RELLIGION HINDUISM, NARRATED THE WORLD MOST DISGUSTING EPIC CALLED MAHABARATTAM AND RAMAYANA THE UGLY MANKIND ILLUSION WAY OF LIFE, WHERE IN BOTH STORY FULL OF EVIL THOUGHT, LUST, GREEDY , WICKED, GAMBLE, DRUNK, PROUSTITUION.

  2. WHO IS THIS MOTHER FUCKER KRISHNA, VISHNU, SIVAPERUMAN, WHERE IS THEIR EVIDENCE OF EXISTENCE, THEY SAY HINDUISM IS OLDEST RELLIGION IN THE WORLD, WHERE DOES ALL THIS MOTHER FUCKER HINDUS GONE WHEN THOUSANDS OF HINDUS BEING RAPED, MURDERED , GENOCIDE, MASSACRED, BURNT ALIVE, PREGNANT WOMENS BEEN RAPED AND KILLED IN TAMIL EELAM ,ILLANKAI?????????????????????????????????

  3.WHERE DOES THIS MOTHER FUCKER KRISHNA, MURUGA, SIVA, GANESHA, MARIAMMA HAIYA GODS AND GODDESS FROM THIS MOTHER FUCKER LAND GONE????????????????????????????????????????????

  4. THIS MOTHER FUCKER RELLIGION HINDUISM SINCE IT WAS PRACTISE DIVIDE MANKIND BY CAST SYSTEM, IN MAHABARATAM IT SELF MF KRISHNA LABBELED MAN BY SEGREGATE INTO CAST SYSTEM,,
  SON OF BITCHES and mother fuckers
  i) brahmin , kshatriyas, vaisyas, pariah (harijans ).

  5.THE STORY NEVER STOP HERE, IF REVEALED IN DETAILS FULL OF SEX, LUST, GREEDY, SUPERTITOUS, UGLY, RUBBISH , UNCIVILISED, BABARIANS,MORONS .

  5. LORD BUDDHA TEACHING..........

  1. No killing Respect for life
  2. No stealing Respect for others' property
  3. No sexual misconduct Respect for our pure nature
  4. No lying Respect for honesty
  5. No intoxicants Respect for a clear mind

  DID ANY MOTHER FUCKER SINHALESE PRACTISE THIS IN THEIR DAY TO DAY LIFE AGAINST TAMIL EELA MAKKAL?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

  SO DO ANY MOTHER FUCKERS FROM THIS RACE AND RELLIGION COULD COME FORWARD AND DENIES AND DISMISS MY STATEMENT ????????????????????????

  IF SO, THEN LETS DEBATE IN ANY WORLD STAGE REGARDING MY STATEMENT, I AM K.KANNIS S/O A.KANNIAH MALAYSIAN TAMILAN READY TO DEBATE FOR MY STATEMENT BY CALLING HINDUISM, INDIANS FROM INDIA, TAMILS FROM TAMILNADU AND ALL SINHALLESE FROM ILLANKAI AS THE WORLD MOST DISGUSTING AND DISGRACE MOTHER FUCKERS AND EVIL ASSOCIATTES.

  GO TO HELL INDIA, TAMILNADU, ALL SINHALESE MF EVIL CREATURES.

  ReplyDelete

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails