மாவீரர் தினம் 2010 கார்த்திகை பெருநாள்


மாவீரர்கள், தங்கள் இனத்தின் விடுதலைக்காக களமாடி மடிந்த புனிதத் துறவிகள். உலகேங்கும் வாழும் தமிழர்களை வீரத்திற்கும் ஒழுக்கத்திற்கும் இலக்கணமாக மாற்றிய குறீயிடு இந்த மாவீரர்கள்.
வீரவணக்கம் எம் இனம் காத்த மாவீரர்களுக்கு..

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails