ஈழம் அன்றும் இன்றும்

எம் அண்ணனின் ஆட்சியில்

தமிழ் போராளிகளின் நினைவு சிலைகள்..


உலக,சிங்கள காட்டுமிரண்டிகளின் கொடுரங்களுக்கு பிறகு..

இடித்து ,இறப்புக்கு மரியாதை கொடுக்காது,இறந்த பின்னரும் இன வெறியை காட்டும் சிங்களம்

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails