தமிழீழம் ஆனையிறவு,elephant pass,aanai iravuதமிழர்களின் வீரத்தின் அடையாளத்திற்கு சொந்தமான இடம்..துரோகங்களினால் இன்று இந்நிலையில் இருந்தாலும் நிலை மாறும் தமிழன் வெல்வான் தமிழீழம் மலரும்..

1 comment:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails